توان محور آذین صنعت

09/10/2020

درایو شفت فایبر کربن

با توجه به نیاز روز افزون به بومی سازی قطعات وجلوگیری از هدر رفت منابع ارزی کشـور، شرکت توان محور ، بعنوان اولین وتنها دارنده گواهی ثبت اختراع […]
04/01/2021

درایو شفت فیبر کربن چیست؟

درایو شفت های فیبرکربن درایو شفت فیبر کربن  یا درایو شفت کامپوزیت که به آن محور کامپوزیتی یا محور گاردان کامپوزیتی، درایو شفت فیبر کربن نیز گفته می […]